«Βουβά και χωρίς Θεό είναι τα χρόνια που ’ρχονται».

Καλώς ήλθατε

Πρόσφατες Αναρτήσεις

ΠΑΤΡΙΣ ΝΤΕ ΛΑ ΤΟΥΡ ΝΤΥ ΠΕΝ, Η ΠΟΛΗ.

Μετάφραση: Ὅλγα Βότση Ἀνέβαινε ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ ὁδό, ἔρημη τὴν ὥρα αὐτὴ ποὺ σουρούπωνε, νὰ συναντήσῃ μιὰ πρωτεύουσα καθισμένη στὸν ἴσκιο, πέρ’ ἀπ’ ὅλα.

Keep reading

ΝΤΑΓΚΟΝ

ΧΑΟΥΑΡΝΤ ΦΙΛΙΠΣ ΛΑΒΚΡΑΦΤ 1917 Γράφω ἐτοῦτες τὶς γραμμὲς κάτω ἀπὸ μιὰν ἀφάνταστη πνευματικὴ ἔξαρση, ἀφοῦ ἀπὸ σήμερα τὸ βράδυ θὰ πάψω νὰ ὑπάρχω. Ἀπένταρος, καὶ μὲ τὶς προμήθειες τοῦ ναρκωτικοῦ μου νὰ φτάνουν στὸ τέλος τους, ποὺ αὐτὸ μονάχα, κάνει τὴ ζωή μου ὑποφερτή, δὲν μπορῶ ν’ ἀντέξω ἄλλο τὸ μαρτύριο· θὰ πηδήξω ἀπὸ τὸ…

Keep reading

Η ΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΡΙ – VII

Γιὰ μιὰ ποικιλία λόγων βρέθηκα νὰ ἔχω μιὰ ἐποπτεία τῆς ποίησης ποὺ γράφεται τὰ τελευταῖα εἴκοσι χρόνια στὴν πατρίδα μας. Ἔτσι, ἀποφάσισα νὰ φτιάξω ἐτούτη τὴ στήλη, ποὺ πρωτο-παρουσιάστηκε στὸ ἔγκριτο λογοτεχνικὸ περιοδικὸ Νέα Εὐθύνη, προκειμένου νὰ μιλῶ γιὰ τὴ σύγχρονή μας ποίηση. Δὲν θὰ ἤθελα ἐδῶ νὰ βάλω κανέναν περιορισμό, οὔτε ἡλικιακό, οὔτε ἄλλον,…

Keep reading

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Get new content delivered directly to your inbox.